Firmware các dòng Ricoh MP

Hôm nay fixprinter sẽ chia sẽ cho các bạn nào trong lĩnh vực photocopy đang cần firmware để nâng cấp chương trình. Vì sao phải nâng cấp firmware? Một số máy photocopy dòng ricoh đời củ sẽ không hỗ trợ scan to folder(smb) được, do tính năng SMB trên hệ thống window 8 – window…

Link Tải driver các dòng máy photocopy

hôm nay fixprinter sẽ chia link tải driver các dòng máy photocopy trên trang chủ. Driver trang chủ dòng máy photocopy ricoh Download(64bit) (dùng chung cho tất cả dòng ricoh bao gồm máy trắng đen và máy màu) Download(32bit) (dùng chung cho tất cả dòng ricoh bao gồm máy trắng đen và máy màu) Bản…

Hướng dẫn tải driver dòng máy ricoh MP (Ricoh MP 4000- MP 5000- MP 4002- MP 5002- MPC 3002 – MPC 3502- MPC 5502,…)

Chào các bạn hôm nay fixprinter sẽ hướng dẫn các bạn tải driver cho dòng máy photocopy Ricoh MP (Ricoh MP 4000- MP 5000- MP 4002- MP 5002- MPC 3002 – MPC 3502- MPC 5502,…). Truy cập vào link trang chủ của Ricoh http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/apc/model/mpc300/mpc300.htm?lang=en Chọn [choose other OS] Chọn window đang sử dụng, thường thì khi…

Content Protection Supported By Fantastic Plugins