Hướng Dẫn Reset in 60 trên toshiba E282/283,…

Chào các bạn hôm nay fixprinter sẽ hướng dẫn các bạn reset in 60 ngày trên toshiba E282/E283,…khi hết ngày in trên màng hình thì các bạn không thể in và scan được vì vậy các bạn cần phải reset in. Nếu không cần 60 ngày reset 1 lần thì các bạn phải mua card…

Hướng dẫn đặt IP Tỉnh cho máy tính trên Window 7/Window 8/Window 10

Chào các bạn hôm nay fixprinter sẽ hướng dẫn các bạn đặt IP tỉnh trên Window 7/ Window 8/ Window 10 cực nhanh bằng lệnh RUN Trước khi đặt IP tỉnh cho máy tính các bạn cần phải biết địa chỉ IP động là bao nhiêu để biết lớp mạng mà đặt. Window 7/ window…

Hướng Dẫn Xem IP Máy Photocopy Ricoh MP || Dặt IP Máy Photocopy Ricoh MP

Chào các bạn hôm nay fixprinter sẽ hướng dẫn các bạn xem và đặt ip máy photocopy trên dòng máy Ricoh MP, các dòng máy ricoh màu MPC 3002, MPC 4502, MPC 5502,..  và trắng đen cũng đặt tương tự Hướng Dẫn Xem IP Trên Máy Photocopy Ricoh MPC 3002,MPC 4502,MPC 5502,MPC 6002,… Chọn [User…