Firmware các dòng Ricoh MP

Hôm nay fixprinter sẽ chia sẽ cho các bạn nào trong lĩnh vực photocopy đang cần firmware để nâng cấp chương trình.

Vì sao phải nâng cấp firmware?

Một số máy photocopy dòng ricoh đời củ sẽ không hỗ trợ scan to folder(smb) được, do tính năng SMB trên hệ thống window 8 – window 10 nâng cấp lên SMB 2.0,3.0,..vì thế dòng ricoh sẽ không hỗ trợ được scan to folder. Nhưng không sao đâu bạn chỉ cần update firmware lên là có thể hộ trợ scan trên win 8- win 10 là ok ngay thôi.

Một số firmware mà fixprinter chia sẽ cho các bạn (firmware ricoh mp 2851-3351, firmware ricoh mp 4000-5000 , firmware ricoh mp 4001-5001, firmware ricoh mp 4002-5002, firmware  Aficio MP 6000/6000 SP/7000/7000 SP/8000/8000 SP, firmware ricoh mp  6001/7001/8001/9001, firmware ricoh mp

6002/6002SP/7502/7502SP/9002/9002SP, firmware ricoh mp C3002/C3502

firmware ricoh mp  C4502/C4502A/C5502/C5502A, firmware ricoh mp C8002/C6502, firmware ricoh mp C3003SP/C3503SP, firmware ricoh mp

C3003/C3503/C4503/C5503/C6003,firmware ricoh mp C4000/C5000,firmware ricoh mp C6000/C7500,firmware ricoh mp C6000/C7500,…)

Link download firmware 

Máy trắng đen:

 1. Ricoh MP 2250/3350
 2. Ricoh MP 2851/3351
 3. Ricoh MP 2852/3352
 4. Ricoh MP 4000/5000/4001/5001
 5. Ricoh MP 4002/5002
 6. Ricoh MP 6001/7001
 7. Ricoh MP 6002

Máy Ricoh màu

 1. Ricoh MP C4000/C5000
 2. Ricoh MP C4502
 3. Ricoh MP C5502
 4. Ricoh MP C4503
 5. Ricoh MP C6501/7501
 6. Ricoh MP C7500

Một số firmware khác đang cập nhật ,…

5 thoughts on “Firmware các dòng Ricoh MP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Content Protection Supported By Fantastic Plugins