Hướng Dẫn Cài Máy In Cannon 2900 Trên Window 7 32bit – Window 7 64bit

Hôm nay fixprinter.info sẽ hướng dẫn các bạn cài in cannon 2900, các dòng máy cannon khác các bạn cài tương tự nhe.

Trước khi cài in các bạn cần kiểm tra window mình đang xài bản 32bit hay 64 bit để tải driver.

Ngoài màng hình Desktop click phải Computer -> chọn Properties

Window đang sử dụng bản 32bit.

Driver 32bit: http://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0900007857/07/LBP2900_R150_V330_W32_uk_EN_2.exe

Driver 64bit:  http://wss.com/gds/2/0100002782/04/LBP2900_R150_V330_W64_uk_EN_2.exe

Sau khi tài về các bạn giãi nén file ra nhe. Click phải chọn open để giãi nén

Giờ thì ta bắt đầu cài in.kêt nối cáp máy in vào máy tính trước nhe.

 1. Click Phải Computer -> [Manage] 
 2. Chọn [Device Manager]
 3. Chọn [Cannon LBP2900]
 4. Chọn [update driver software…] 

 5. Chọn [browse my computer for driver software]
 6. Chọn [let me pick from a list of device drivers on my computer] -> Next
 7. Chọn [Printer] -> Next 
 8. Chọn [Hard disk…] -> [Browse] tìm driver vừa giãi nén lúc nảy (VD: C:\Users\user\Downloads\LBP2900_R150_V330_W32_uk_EN_2\32bit\Win2K_Vista) -> OK 
 9. Chọn [Cannon LBP 2900] -> [Next] -> [Close].
 10. Sau khi cài xong chỉnh lại khổ giấy
  1. Nhấn [Start] -> [Devices and Printers] -> Click phải Máy Cannon vừa cài chọn [Printer properties] -> chọn Tab [preferences] -> [Page size] chọn A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Content Protection Supported By Fantastic Plugins