Hướng Dẫn Cài Scan to FTP Cho Ricoh MP C3003-C3503-C4503-C5503

Chào các bạn hôm nay fixprinter sẽ hướng dẫn các bạn cài scan to ftp Ricoh MP C3003,..C5503. Các dòng máy ricoh MP 5000, MP 5002,… thì cũng cài tương tư.

Một số máy Ricoh firmware thấp chưa update firmware thì không thể cài scan to forder trên window 8, hoặc window 10 vì vậy hôm nay fixprinter sẽ hướng dẫn các bạn cài scan to ftp để thay thể cho máy firmware thấp.

 1. Trước khi cài scan các bạn cần phải xem máy tính và máy photocopy có kết nối với nhau được chưa. Nếu chưa kết nối với nhau được thì không thể cài scan được đâu. Xem tại đây
 2. Sau khi máy tính và máy photocopy đã kết nối ok thì ta bắt đầu cài scan được rồi.
 3. Vào trang https://filezilla-project.org/download.php?type=server để tải filezilla về cài đặt.
 4. Cài đặt FileZilla Server
 5. Đặt IP cho Host
 6. Tạo User cho FileZilla
 7. Đặt tên cho user
 8. Đặt Password cho user: VD 123456
 9. Chọn Folder chứa file Scan cho user:
 10. Chọn phân quyền cho thư mục của user như hình.
 11. Add FileZilla và Port vào Windows Defender Firewall
  • Vào [Control Panel]-> chọn [Windows Defender Firewall]
 12. Chọn [Advanced settings]
 13. Chọn [Inbound Rules]->[New Rule]
 14. Chọn [Program]
 15. Chọn [Browse]
 16. Chọn đường dẫn vào FileZilla Server.exe ->[Open]
 17. Chọn [Next]
 18. Chọn [Allow the connection] -> [Next]
 19. Chọn [Next]
 20. Đặt tên FileZilla Server -> [Finsh]
 21. Chọn [New Rules]
 22. Chọn [Port] -> [Next]
 23. Chọn [TCP] -> [Specific local port]: 18-23 -> [Next]
 24. Chọn [Allow the connection] -> [Next]
 25. Chọn [Next]
 26. Đặt tên [TCP]-> chọn [Finish]
 27. Chọn [New Rule]
 28. Chọn [Port] –> [Next]
 29. Chọn [UDP] -> [Specific local port]: 18-23 -> [Next]
 30. Chọn [Next]
 31. Đặt tên [UDP] -> chọn [Finish]
 32. Vào trình duyệt web nhập IP máy photo nếu chưa biết IP máy photocopy xem tại đây
 33. Chọn [Login]
 34. Nhập User Name: admin (mặc định)Password: để trống (mặc định)
 35. Tạo User trên máy photo
  • Chọn [Device Management]->[Address Book]
 36. Chọn [Add User]
 37. Chọn [Folder Destination]->[Go to Next]
 38. Nhập Tên hiển thị vào Name và Display -> [Go to Next]
 39. Nhập IP máy cài FileZilla server, user và pass tạo trong FileZilla server ở bước 7 & 8 ->[Go to Next]
  • Ở bước này các bạn nên đặt IP tỉnh cho máy tính vì để IP động sẽ thay đổi xem đặt IP tỉnh tại đây.
 40. Chọn [OK]
 41. Giờ thì các bạn scan thử nhe nhớ là filezilla phải mở nhe để scan không vào được.
 42. chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *