Lỗi SC 370-00 trên Ricoh MP C3002-3502-4502-5502

Hôm nay fixprinter sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi sc 370-00 trên dòng máy ricoh mp C3002-3502-4502-5502. Lỗi này sẽ liên quan đến điều chỉnh ID sensor

Vì sao lỗi này xuất hiện:

  • Khi bộ đếm lỗi Vsg đạt đến “3”, máy sẽ phát hiện “SC370”. Bộ đếm lỗi Vsg đếm “1” khi Vsg được phát hiện bởi cảm biến ID là nhiều hơn giá trị (mặc định: 4,5V) được chỉ định với SP3-324-005 trở xuống hơn giá trị (mặc định: 3.5V) được chỉ định với SP3-324-006.
  • ID sensor board bị dơ bẩn,bụi bám.
  • ID sensor board kết nối không tốt hoặc bị đứt.

Để khắc phục lỗi này các bạn làm theo các bước sau:

  1. kiểm tra dây kết nối sensor có bị dứt hay không
  2. Vệ sinh ID sensor thật sạch 
  3. cắm lại jack ID sensor board.
  4. Thay thế board BCU.
  5. Thay thế Image transfer belt
  6. Xem hình ID sensor board chi tiết để biết thêm.

Bảng lỗi góc tiếng anh:

sc 370ID sensor adjustment error
Nguyên nhân:
– When the Vsg error counter reaches “3”, the machine detects “SC370”.
– The Vsg error counter counts “1” when the Vsg detected by ID sensor ismore than the value (default: 4.5V) specified with SP3-324-005 or less
than the value (default: 3.5V) specified with SP3-324-006.
– Dirty or defective ID sensor
– ID sensor detection surface dirty
Khắc phục:
Check the harness of the ID sensor b.
– Clean or replace the ID sensor.
After replacing the ID sensor, input the ID sensor
correction coefficient with SP3362-013 to -018. For details,
refer to “ID sensor board” in the Replacement and
Adjustment section.
– Replace the BCU.
– Replace the ITB unit.

Bài viết xem thêm:

Từ khóa tìm kiếm:

sc370 ricoh mp c3002,ricoh mp c3002 sc 370-00,sc370 ricoh,ricoh sc370,ricoh sc370-01,ricoh sc370-02,ricoh aficio mp c3002,ricoh mp c3002,ricoh sc370-1,
ricoh sc370-03,ricoh mpc3002,ricoh aficio mp c3002 manual,,sc370-03 ricoh,id

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Content Protection Supported By Fantastic Plugins