Lỗi SC185-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

Chào các bạn đã quay lại serial bài viết về lỗi SC101-00 – SC998-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054, hôm nay tiếp tục bài viết trước mình sẽ các bạn cách khắc phục lỗi Lỗi SC185-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054.

Ghi chú: từ khóa tìm kiếm bài viết SC185-00 ricoh 2254

Có nhiều lỗi khác nhau để tiện tra lỗi khi bạn cần tra một lỗi nào đó mà bạn cần ví dụ như: sc670-00,sc672-00,…mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm nhanh.

Cách tra mã lỗi khác:

 1. Truy cập vào trang chủ http://fixprinter.info/
 2. Nhập vào tìm kiếm lỗi cần tìm: ví dụ sc101-00 ricoh 2254,sc102-00 ricoh 2254,sc120-00 ricoh 2254,…

Xem video hướng dẫn

Bảng góc Dịch
CIS Transmission Error Lỗi truyền CIS

The data read from the ASIC register on the CIS were not as expected.
Details:

 • Occurs when a serial communication error between the CIS board and the DF board is detected. Occurs also when an error is detected during initialization of the ASIC on the CIS.
 • This can happen during initialization and feeding. The first and second consecutive occurrences of each constitute
  jams. The third occurrence constitutes an SC.

Dữ liệu đọc từ thanh ghi ASIC trên CIS không được như mong đợi.

Chi tiết:

 • Xảy ra khi lỗi giao tiếp nối tiếp giữa bảng CIS và bảng DF được phát hiện. Cũng xảy ra khi một lỗi được phát hiện trong quá trình khởi tạo ASIC trên CIS.
 • Điều này có thể xảy ra trong quá trình khởi tạo và cho ăn. Lần xuất hiện liên tiếp đầu tiên và thứ hai của mỗi cấu thành kẹt xe. Sự xuất hiện thứ ba tạo thành một SC.
 • Connector or harness between DF board and CIS board is
disconnected or defective
 • ASIC on the CIS is defective
 • Boot failure of ASIC on the CIS
 • Đầu nối hoặc khai thác giữa bảng DF và bảng CIS là ngắt kết nối hoặc bị lỗi
 • ASIC trên CIS bị lỗi
 • Lỗi khởi động của ASIC trên CIS
 • Reconnect the power/signal harness.
 • Replace the CIS unit (CIS and CIPB).
 • Replace the ADF control board.
 • Replace the power/signal harness.
 • Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu.
 • Thay thế đơn vị CIS (CIS và CIPB).
 • Thay thế bảng điều khiển ADF.
 • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

 

Bài viết xem thêm:

Từ khóa tìm kiếm:

Máy Photocopy Ricoh báo lỗi SC 185, SC 186 là lỗi gì

Hướng dẫn Sửa lỗi SC 185, SC 186 Máy Photocopy Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

khắc phục lỗi SC185-00 trên ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054,khac phuc loi SC185-00 tren MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054,error SC185-00 ricoh,xoa loi SC185-00 tren MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054,xóa lỗi sc SC185-00 tren MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

ricoh sc 185
sc 121 ricoh
sc 872 ricoh
ricoh sc397
sc 204 ricoh
sc 665 ricoh
sc397 ricoh
ricoh sc621
sc315 ricoh
ricoh sc315
sc315-00 ricoh
sc-185
ricoh sc 315
sc 241 ricoh
ricoh sc 121

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Content Protection Supported By Fantastic Plugins