Tổng hợp Firmware Toshiba E_studio

Hôm nay fixprinter sẽ chia sẽ một số firmware cho anh em kỹ thuật nào đang cần nhe Vì sao phải cập nhật firmware? Nếu một máy đang hoạt bình thường thì không bao giờ chúng ta cập nhật làm gì, còn trong quá trình sử dụng bạn thấy có những triệu bất thường như…

Content Protection Supported By Fantastic Plugins