Reset password máy photocopy ricoh về mặc định

Tất cả dòng máy photocopy điều có giao diện login vào web để cài đặt và cấu hình các tính năng trên máy photocopy như cài scan, đặt địa chỉ ip, và cấu hình 1 số tính khác,…trước khi vào giao điện để cấu hình cài đặt thì chúng ta phải login mới cấu hình…

Content Protection Supported By Fantastic Plugins