Hướng Dẫn Cài In Ricoh MP 4000- MP 5000- MP 4002- MP 5002 Trên Macbook

Chào các bạn hôm nay fixprinter sẽ hướng dẫn các bạn cài in ricoh mp 4000/5000/4002/5002,…trên Macbook. trên hệ điều hành Macbook nếu các bạn cài không đúng thì khi in ra chỉ chạy giấy ra liên tục toàn chử bị lỗi.

 1. Chọn  trên góc trái
 2. Chọn [system preferences]
 3. Chọn [printers and scanners]
 4. Chon [+ -] để thêm máy in
 5. Chọn đúng 3 dòng sau nếu không các bạn sẽ không in được nhe
  • Address : IP máy photocopy (nếu chưa biết IP xem tại đây)
  • Protocol: [Line Printer Daemon]
  • Use:        [Generic PCL Printer]
  • sau đó nhấn Add để thêm máy in
 6. Máy in vừa tạo xong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Content Protection Supported By Fantastic Plugins