Hướng dẫn chỉnh in khổ giấy A4 cho máy photocopy Ricoh MPC 3002/3502/4502/5502/6002/7002…

Hôm nay fixprinter.info hướng dẫn các bạn chỉnh khổ giấy A4 khi in trên máy tính, nếu không chỉnh khổ giấy A4 thì khi in ra sẽ báo đỏ trên máy photocopy lúc này phải lên máy photocopy nhấn vào nút printer mơi in được.

  1. Trên bàn phím các bạn nhấn [Window R] hộp thoại Run xuất hiện -> nhập control printers-> rồi OK. 
  2. Nhấn chuột phải chọn [Printer properties] 
  3. Chọn [Advanced] -> [Preferences…] 
  4. Chọn lại khổ giấy A4:
    • Document size: A4 
    • 2 sided: off 
    • Color/Back and White: Back and White

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Hướng dẫn chỉnh in khổ giấy A4 cho máy photocopy Ricoh MPC 3002/3502/4502/5502/6002/7002…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Content Protection Supported By Fantastic Plugins