Hướng dẫn đặt IP Tỉnh cho máy tính trên Window 7/Window 8/Window 10

Chào các bạn hôm nay fixprinter sẽ hướng dẫn các bạn đặt IP tỉnh trên Window 7/ Window 8/ Window 10 cực nhanh bằng lệnh RUN

Trước khi đặt IP tỉnh cho máy tính các bạn cần phải biết địa chỉ IP động là bao nhiêu để biết lớp mạng mà đặt.

Window 7/ window 8/ window 10 làm giống nhau nhe.

 1. Nhấn [ + R] -> nhập [cmd] -> Enter
 2. Nhập lệnh [IPCONFIG /ALL] xem thông tin địa chỉ IP gồm 4 thông số quan trọng
  • Các bạn đăt ip như hình.
  •  IPv4 Address :     192.168.1.8
  • Subnet Mask :       255.255.255.0
  • Default Gateway : 192.168.1.1
  • DNS servers :        8.8.8.8
  •                               8.8.4.4
 3. Nhấn [ + R] -> nhập [control netconnections] -> [Enter hoặc ok]
 4. Double click vào [Local Area Connection] -> Double click [Internet protocol version 4 (TCP/IPv4)]
 5. Chọn [Use the Following IP Address] -> Đặt IP cho máy tính và subnet mask
 6. Chọn [use the following dns server addresses] đặt dns cho máy tính

One thought on “Hướng dẫn đặt IP Tỉnh cho máy tính trên Window 7/Window 8/Window 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Content Protection Supported By Fantastic Plugins