Hướng Dẫn Xem IP Máy Photocopy Ricoh MP || Dặt IP Máy Photocopy Ricoh MP

Chào các bạn hôm nay fixprinter sẽ hướng dẫn các bạn xem và đặt ip máy photocopy trên dòng máy Ricoh MP, các dòng máy ricoh màu MPC 3002, MPC 4502, MPC 5502,..  và trắng đen cũng đặt tương tự

Hướng Dẫn Xem IP Trên Máy Photocopy Ricoh MPC 3002,MPC 4502,MPC 5502,MPC 6002,…

 1. Chọn [User Tool/Counter]
 2. Chọn [System Setting]
 3. Chọn [Interface Setting] Xem IP tại dòng [Machine IP4 address]

Hướng Đặt IP Máy Photocopy Ricoh MP (Ricoh MP 4000, MP 4002, MP 5000, MP 5002, MPC 3002, MPC 4502, MPC 5502,…)  

 1. Chọn [User Tool/Counter]
 2. Chọn [System Setting] 
 3. Chọn [Interface Setting] 
 4. Chọn [Machine IPV4 Address] 
 5. Chọn [Change] đặt ip cho máy photocopy.
 6. Chọn [#] lưu địa chỉ IP vừa mới đăt xong
 7. Tại dòng Subnet mask Chọn [Change] đặt subnet mask
 8. Chọn [#] lưu địa chỉ Subnet mask vừa mới đăt xong.
 9. Chọn [OK] để lưu lại.
 10. Chọn [IPV4 Getway address] Đặt đia chỉ getway dựa theo máy tính
 11. Chọn [#] lưu địa chỉ Getway address vừa mới đăt xong.
 12. Chọn [Exit] 2 lần để thoát về màng hình sử dụng.
  •  Xem hình ảnh minh họa chi tiết
  • xem video

4 thoughts on “Hướng Dẫn Xem IP Máy Photocopy Ricoh MP || Dặt IP Máy Photocopy Ricoh MP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Content Protection Supported By Fantastic Plugins