Kiểm Tra Kết Nối Giữa Máy Tính Và Máy Photocopy Ricoh MP Qua mạng LAN- Check the Connection Between Computer and Copier

Chào các bạn hôm nay fixprinter sẽ hướng dẫn các bạn Kiễm tra kết nối giữa máy tính vi tính và máy photocopy xem 2 máy này thông nhau chưa để chúng ta cài in và scan cho máy photo.

Trước khi kiểm tra ta cần phải biết địa chỉ IP của máy photocopy vd: IP máy photocopy là 192.168.1.10  nếu chưa biết IP máy photocopy xem tại đây

 1. Kiểm tra dây có cắm vào máy photocopy chưa (gim dây mạng vào đèn phải sáng nhe)
 2. Kiểm tra xem máy tính và máy photocopy kết nối chung mạng LAN chưa (đừng kết nối wifi hàng xóm nhé)
 3. Trên Win 7/8/10 làm tương  tự.
  • Nhấn Phím  [Window + R] sau đó nhập [control printers] -> [ok hoặc Enter] bảng run mau đen xuất hiện.
  • Nhập lệnh [ping 192.168.1.10]sau đó Enter
  • Nếu:  [Reply from  192.168.1.10:  Byte=32  Time =1ms  TTL=128]   Máy tính và máy photocopy đã được kết nối giờ thì ta có thể bắt đầu cài in.
  • Nếu   [Reply from  192.168.1.10:  Destination host unreachable] máy tính và máy photocopy kết nối chưa thành công   

Xem hình ảnh minh họa

2 thoughts on “Kiểm Tra Kết Nối Giữa Máy Tính Và Máy Photocopy Ricoh MP Qua mạng LAN- Check the Connection Between Computer and Copier

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Content Protection Supported By Fantastic Plugins