Lỗi SC102-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

Lỗi SC102-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054 lỗi này liên quan đến đèn LED.

Ghi chú: từ khóa tìm kiếm bài viết sc102-00 ricoh 2254
Bảng Góc Dịch
 • LED Illumination Adjustment Error
 • The white level peak reached the prescribed threshold when the
  white plate was scanned after a specified number of adjustments.
 • Lỗi điều chỉnh độ chiếu sáng LED
 • Đỉnh mức trắng đạt đến ngưỡng quy định khi tấm trắng được quét sau một số lượng cụ thể các điều chỉnh.
 • LED defective
 • IDB (LED driver) defective
 • SBU defective
 • IPU defective
 • Power/signal harness defective
 • LED bị lỗi
 • IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi
 • LED) bị lỗi
 • SBU bị lỗi
 • IPU bị lỗi Khai thác nguồn / tín hiệu bị lỗi

1. Turn the power off/on.

2. Reconnect the power/signal harness.

3. Replace the following parts:

 •  Replace the scanner lamp (LED board).
 • Replace the lens block (SBU board).
 • Replace the SIO board.
 • Replace the IPU board.
 • Replace the power/signal harness.

1. Tắt / mở nguồn.

2. Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu.

3. Thay thế các bộ phận sau:

 • Thay thế đèn máy quét (bảng LED).
 • Thay khối thấu kính (bảng SBU).
 • Thay thế bảng SIO. Thay thế  bảng IPU.
 • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Bài viết liên quan

từ khóa tìm kiếm

SC102-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

khac phuc loi SC102-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

khắc phục lỗi SC102-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

error SC102-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

error sc102 ricoh mp 4000-5000-4001-5001-4002-5002

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Content Protection Supported By Fantastic Plugins