Lỗi SC120-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

Chào các bạn đã quay lại serial bài viết về lỗi SC101-00 – SC998-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054, hôm nay tiếp tục bài viết trước mình sẽ các bạn cách khắc phục lỗi Lỗi SC120-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054.

Bảng Góc Dịch

Scanner Home Position Error 1

Máy quét Vị trí Trang chủ Lỗi 1

The scanner home position sensor does not go OFF.Details:

Error detection timing

 • During homing (when the machine is turned ON or when it
  returns from energy save mode)
 • During an automatic adjustment (when the machine is
  turned ON or when it returns from energy save mode)
 • During a scan from the ADF or exposure glass.

Cảm biến vị trí nhà máy quét không TẮT.

Thời gian phát hiện lỗi

 • Trong khi di chuyển (khi máy được BẬT hoặc khi trả về từ chế độ tiết kiệm năng lượng)
 • Trong quá trình điều chỉnh tự động (khi máy BẬT hoặc khi nó trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng)
 • Trong quá trình quét từ ADF hoặc kính phơi sáng.
 • Scanner motor driver defective
 • Scanner motor defective
 • Scanner HP sensor defective
 • Harness defective
 • Timing belt, pulley, wire, or carriage not installed correctly
 • Động cơ máy quét bị lỗi
 • Máy quét HP cảm biến bị lỗi
 • Khai thác bị lỗi
 • Đai hẹn giờ, ròng rọc, dây điện hoặc bộ phận vận chuyển không được lắp đúng cách

Replace the following parts:

 • Replace the HP sensor
 • Replace the scanner motor
 • Replace the harness.
 • Reattach or replace the timing belt, pulleys, wires, or
  carriage unit.

Thay thế các bộ phận sau:

 • Thay thế cảm biến HP
 • Thay thế động cơ máy quét
 • Thay dây nịt.
 • Gắn lại hoặc thay thế đai định thời, ròng rọc, dây hoặc đơn vị vận chuyển.

Bài viết xem thêm:

từ khóa tìm kiếm:

khắc phục lỗi SC120-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

khac phuc loi SC120-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

error SC120-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

ricoh error sc120-00

sc120-00 ricoh 2254
ricoh error code sc120-00

lỗi sc 120 máy ricoh

lỗi sc 120 máy ricoh

ricoh error sc120-00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Content Protection Supported By Fantastic Plugins