Lỗi SC165-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

Chào các bạn đã quay lại serial bài viết về lỗi SC101-00 – SC998-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054, hôm nay tiếp tục bài viết trước mình sẽ các bạn cách khắc phục lỗi Lỗi SC165-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054.

Ghi chú: từ khóa tìm kiếm bài viết SC165-00 ricoh 2254

Có nhiều lỗi khác nhau để tiện tra lỗi khi bạn cần tra một lỗi nào đó mà bạn cần ví dụ như: sc670-00,sc672-00,…mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm nhanh.

Cách tra mã lỗi khác:

 1. Truy cập vào trang chủ http://fixprinter.info/
 2. Nhập vào tìm kiếm lỗi cần tìm: ví dụ sc101-00 ricoh 2254,sc102-00 ricoh 2254,sc120-00 ricoh 2254,…

Xem video hướng dẫn

Bảng góc Dịch
Copy Data Security Unit Error Sao chép lỗi đơn vị bảo mật dữ liệu
 • The copy data security option is enabled in the User Tools but the option board is detected as missing or defective.
 • The copy data security option was detected as defective when the machine was turned on or returned from energy save mode
 • Tùy chọn bảo mật dữ liệu sao chép được bật trong Công cụ Người dùng nhưng bảng tùy chọn được phát hiện là bị thiếu hoặc bị lỗi.
 • Tùy chọn bảo mật dữ liệu sao chép được phát hiện là bị lỗi khi máy được bật hoặc trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng
 • Copy data security unit board not installed correctly
 • Copy data security unit board defective
 • Sao chép bảng đơn vị bảo mật dữ liệu không được cài đặt đúng cách
 • Sao chép dữ liệu bảng đơn vị bảo mật bị lỗi
 • Reinstall the copy data security unit board.
 • Replace the copy data security unit board.
 • Cài đặt lại bảng đơn vị bảo mật dữ liệu sao chép.
 • Thay thế bảng đơn vị bảo mật dữ liệu sao chép.

Bài viết xem thêm:

Từ khóa tìm kiếm:

khắc phục lỗi SC165-00 trên ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054,khac phuc loi SC165-00 tren MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054,error SC144-00 ricoh,xoa loi SC165-00 tren MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054,xóa lỗi sc SC165-00 tren MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

sc 165 ricoh
sc 165

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Content Protection Supported By Fantastic Plugins