Lỗi SC186-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

Chào các bạn đã quay lại serial bài viết về lỗi SC101-00 – SC998-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054, hôm nay tiếp tục bài viết trước mình sẽ các bạn cách khắc phục lỗi Lỗi SC186-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054.

Ghi chú: từ khóa tìm kiếm bài viết SC186-00 ricoh 2254

Có nhiều lỗi khác nhau để tiện tra lỗi khi bạn cần tra một lỗi nào đó mà bạn cần ví dụ như: sc670-00,sc672-00,…mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm nhanh.

Cách tra mã lỗi khác:

 1. Truy cập vào trang chủ http://fixprinter.info/
 2. Nhập vào tìm kiếm lỗi cần tìm: ví dụ sc101-00 ricoh 2254,sc102-00 ricoh 2254,sc120-00 ricoh 2254,…

Xem video hướng dẫn

Bảng góc Dịch
CIS LED Error Lỗi LED CIS
During initialization:
 • The ratio between the average values of leading-edge area
and rear-edge area is out of specification.
 • Shading data peak value is below specification.
During scanning:
 • Shading data peak value is below specification.
Details:
During initialization:
 • Occurs when one out of two CIS LEDs is malfunctioning, causing the difference between the average values of leading-edge area and rear-edge area to be large (CIS LED error detection).
 • Occurs when both of the CIS LEDs are malfunctioning (unlit), causing the shading data peak value to be extremely low (CIS white level adjustment).

During scanning:

 • Occurs when both of the CIS LEDs are malfunctioning
  (unlit), causing the shading data peak value to be extremely
  low (CIS scan control, gray balance adjustment / confirmation).
 • The first and second consecutive occurrences of each
  constitute initial/feed jams. The third occurrence constitutes
  an SC.

Trong quá trình khởi tạo:

 • Tỷ lệ giữa các giá trị trung bình của diện tích cạnh hàng đầu và khu vực cạnh sau nằm ngoài thông số kỹ thuật.
 • Giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng nằm dưới thông số kỹ thuật.
 • Trong khi quét:
  Giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng nằm dưới thông số kỹ thuật.
  Chi tiết:

Trong quá trình khởi tạo:

 • Xảy ra khi một trong hai đèn LED CIS bị trục trặc, gây ra sự chênh lệch giữa các giá trị trung bình của khu vực cạnh trước và khu vực cạnh sau lớn (phát hiện lỗi LED CIS).
 • Xảy ra khi cả hai đèn LED CIS bị trục trặc (không sáng), khiến giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng cực kỳ thấp (điều chỉnh mức trắng CIS).

Trong khi quét:

 • Xảy ra khi cả hai đèn LED CIS bị trục trặc (không sáng), khiến giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng cực kỳ thấp (kiểm soát quét CIS, điều chỉnh / xác nhận cân bằng xám).
 • Lần xuất hiện liên tiếp đầu tiên và thứ hai của mỗi tạo thành kẹt giấy ban đầu / nạp liệu. Sự xuất hiện thứ ba tạo thành một SC.
During initialization:
 • One or two out of two CIS LEDs are defective During scanning:
 • Both of the CIS LEDs are defective

Trong quá trình khởi tạo:

 • Một hoặc hai trong số hai đèn LED CIS bị lỗi Trong quá trình quét:
 • Cả hai đèn LED CIS đều bị lỗi
 • Reconnect the power/signal harness.
 • Replace the CIS unit (CIS and CIPB).
 • Replace the CIS background white roller.
 • Replace the power/signal harness.
 • Replace the ADF main control board.
 • Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu.
 • Thay thế đơn vị CIS (CIS và CIPB).
 • Thay con lăn trắng nền CIS.
 • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.
 • Thay thế bảng điều khiển chính ADF.

Bài viết xem thếm

Từ khóa tìm kiếm:

khắc phục lỗi SC186-00 trên ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054,khac phuc loi SC186-00 tren MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054,error SC186-00 ricoh,xoa loi SC186-00 tren MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054,xóa lỗi sc SC186-00 tren MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

Hướng dẫn sửa lỗi SC, SC 186 máy photocopy RICOH

lỗi sc 186 ricoh 5002

sc186 ricoh
sc186-00
sc186 recall
sc186 kia
sc186b cap
truly sc186
テプラ sc186t
sc 186 visa
hoover alpina sc186
sc-186 creb
sc186 hydraulic electric control unit
sc186 hydraulic electronic control unit
ricoh error sc186-00
ricoh error sc186
sc186 hydraulic elec control unit
truly sc186 használati útmutató
aspirateur hoover sc 186 alpina
hoover sc 186
lỗi sc 186
ricoh sc186-00
rtca sc-186
sc 186 ricoh 7502
truly sc186 számológép használati útmutató
sc 186 trt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Content Protection Supported By Fantastic Plugins