Lỗi SC187-00 || SC188 trên Ricoh MP 2554-3054-3554-4054-5054-6054

Chào các bạn đã quay lại serial bài viết về lỗi SC101-00 – SC998-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054, hôm nay tiếp tục bài viết trước mình sẽ các bạn cách khắc phục lỗi Lỗi SC187-00 SC188-00 trên Ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054.

Ghi chú: từ khóa tìm kiếm bài viết SC186-00 – SC188-00 ricoh 2254

Có nhiều lỗi khác nhau để tiện tra lỗi khi bạn cần tra một lỗi nào đó mà bạn cần ví dụ như: sc670-00,sc672-00,…mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm nhanh.

Cách tra mã lỗi khác:

  1. Truy cập vào trang chủ http://fixprinter.info/
  2. Nhập vào tìm kiếm lỗi cần tìm: ví dụ sc101-00 ricoh 2254,sc102-00 ricoh 2254,sc120-00 ricoh 2254,…

Xem video hướng dẫn

SC187-00
Bảng góc Dịch
CIS Black Level Error
Lỗi mức đen CIS
The black level scanned by CIS is abnormal.
Details:

 

  • Occurs when abnormality is detected in the process of black

level generation – detection.

  • The first and second consecutive occurrences constitute initial jams. The third occurrence constitutes an SC.

Mức độ màu đen được quét bởi CIS là bất thường.

Chi tiết:

  • Xảy ra khi phát hiện bất thường trong quá trình đen tạo mức – phát hiện.
  • Lần xuất hiện đầu tiên và lần thứ hai liên tiếp tạo thành ùn tắc ban đầu. Sự xuất hiện thứ ba tạo thành một SC.
CIS defective CIS bị lỗi
Replace the CIS unit (CIS and CIPB). Thay thế đơn vị CIS (CIS và CIPB).
 
SC188-00
CIS White Level Error Lỗi mức trắng CIS
The shading data peak value read out from the CIS is
abnormal.
Details:
  • Occurs when abnormality is detected in the process of CIS
shading data peak detection.
  • The first and second consecutive occurrences constitute initial jams. The third occurrence constitutes an SC.

Giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng đọc ra từ CIS là bất thường

Chi tiết:

  • Xảy ra khi phát hiện bất thường trong quá trình CIS phát hiện đỉnh dữ liệu bóng đổ.
  • Lần xuất hiện đầu tiên và lần thứ hai liên tiếp tạo thành ùn tắc ban đầu. Sự xuất hiện thứ ba tạo thành một SC.
The shading data peak value read out from the CIS is abnormal.
Details:
 Occurs when abnormality is detected in the process of CIS
shading data peak detection.
 The first and second consecutive occurrences constitute
initial jams. The third occurrence constitutes an SC.

Giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng đọc ra từ CIS là bất thường.

Chi tiết:

 Xảy ra khi phát hiện bất thường trong quá trình CIS phát hiện đỉnh dữ liệu bóng đổ.

 Lần xuất hiện thứ nhất và thứ hai liên tiếp tạo thành kẹt ban đầu. Sự xuất hiện thứ ba tạo thành một SC.

 Reconnect the power/signal harness.
 Replace the CIS unit (CIS and CIPB).
 Replace the CIS background white roller.
 Replace the power/signal harness.

 Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu.

 Thay thế đơn vị CIS (CIS và CIPB).

 Thay con lăn trắng nền CIS.

 Thay dây nguồn / tín hiệu.

   

Bài viết xêm thêm:

 

Từ khóa tìm kiếm:

khắc phục lỗi SC187-00 || SC188 trên ricoh MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054,khac phuc loi SC187-00 || SC188 tren MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054,error SC187-00 || SC188 ricoh,xoa loi SC187-00 || SC188 tren MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054,xóa lỗi SC187-00 || SC188 tren MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Content Protection Supported By Fantastic Plugins