Hướng dẫn đặt IP Tỉnh cho máy tính trên Window 7/Window 8/Window 10

Chào các bạn hôm nay fixprinter sẽ hướng dẫn các bạn đặt IP tỉnh trên Window 7/ Window 8/ Window 10 cực nhanh bằng lệnh RUN Trước khi đặt IP tỉnh cho máy tính các bạn cần phải biết địa chỉ IP động là bao nhiêu để biết lớp mạng mà đặt. Window 7/ window…

Content Protection Supported By Fantastic Plugins